Vooruitzichten

Op langer termijnwenst“ Mémoires du Congo” een aanstekelijke rol te spelen in een klare en wetenschappelijk onpartijdige kennismaking met het Belgisch koloniale tijdperk in Midden-Afrika en tot het behoud van de waardering van de door ons land opgedane Afrikaanse expertise.

De taak ondernomen door Mémoires du Congo en Afrikagetuigenissen wordt verder gezet en zelfs uitgebreid:

  • Verzameling, archivering en bewaring van documenten;
  • Opname en verslag van de werkelijke geschiedenis van het koloniale tijdperk.

Een ” Geschiedenis van de kolonisatie”, belangrijk stuk met betrekking tot het historisch geheugen van België, moet ondernomen worden vertrekkend van een kritische gevolgtrekking door teams van universitaire onderzoekers ( bekwaam, gemotiveerd en betaald ). Deze maken gebruik van de wetenschappelijke werkwijze van hun vak. Het zou opportuun zijn paneldiscussies te bevorderen over deze kwestie om ideeën te laten rijpen, meningen te vergelijken en gepaste initiatieven op te wekken.

Het is noodzakelijk partners te betrekken uit Centraal Afrika, uit de universiteiten in het bijzonder.

Het “ Centre de référence de l’expertisebelge en Afrique Centrale ( CREAC )” waarvan de oprichting voorzien is in 2006, zou kunnen bijdragen tot deze doelstellingen.

Mémoires du Congo en Afrikagetuigenissen hebben deze bekommernissen en hun voorstellen doorgegeven aan de politieke overheden en administratieverantwoordelijken. Ze zouden namelijk de herdenkingsplechtigheid van de overname van Congo door België honderd jaar geleden ( 1908-2008 ) kunnen inspireren en in acht worden genomen door de commissie “ Mémoire” van de Senaat.

Link naar Voorstelling