Contacten

Mémoires du Congo A.S.B.L.

BCE : BE.478.435.078
Renbaanlaan, 50
B-1050 Brussel
Email : info@memoiresducongo.be

Voorzitter:   Thierry Claeys Bouuaert
Vicevoorzitter:  Guy Lambrette

Boekhouding : Robert Pierre

Afgevaardigden :
. Guido Bosteels
. Marc Georges
. Fernand Hessel
. Etienne Loeckx
. Françoise Moehler-De Greef
. Paul Vannès

Samenkomsten

Om de twee weken komen wij samen in een “forum” bemand door de actieve en vrijwillige leden van onze vereniging. Indien u hier wenst aan deel te nemen kan dat door ons een aanvraag te sturen op volgend adres: info@memoiresducongo.be.

Lidgeld

Elk lid van onderhavige vereniging wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de “ Journées de Mémoires du Congo “, elke tweede dinsdag van de maand, in Tervuren en ontvangt dan ook een exemplaar van het driemaandelijks tijdschrift van MdC.

. Toetredende leden: 25€ ( België )
. Steunende leden     : 50€
. Ereleden                      : 100€

Bankrekening MdC : BE95 3101 7735 2058

Abonnement

Prijstabel voor een jaarlijks abonnement:

. Voor België     : 25€
. Voor Europa   : 50€
. Rest van de wereld : Ons raadplegen

De bijdrage geeft recht op het driemaandelijks tijdschrift “Mémoires du Congo”.