ZAAK LUMUMBA

 Naar aanleiding van het toekennen van de benaming Lumumba aan een plein en straten te Brussel, Charleroi en Bergen heeft “Mémoires du Congo” meerdere stappen ondernomen:

Het starten van een petitie gericht aan Alain Courtois om het geven van de naam Lumumba aan een plein in Brussel aan de kaak te stellen. Men kan deze petitie inkijken op www.change.org. De petitie haalde tot nu toe bijna 1.400 handtekeningen.

Een voorstel werd gedaan om brieven te zenden naar de Burgemeesters van Brussel, Charleroi en Bergen. Ook Eerste Minister Charles Michel wordt aangeschreven. Voor zover we weten werden er een zestigtal brieven gestuurd, waarvan een kopie te vinden is op onze site. Hieronder de brieven in het Nederlands geschreven:

– Bosteels Guido – Brief van 26/5/18
– Devriese Robert, gedelegeerd bestuurder van de KBUOL(Koninglijke Belgische Unie voor de Overzeese Landen) en Ere-ambassadeur van België – Brief van 30/4/18
– Robert-Schrochoff Jaqueline, van wie de moeder in 1964 te Stanleystad (Kisangani) vermoord werd – Brief van 17/6/18
– Hieronder de briefwisseling tussen de Koninklijke Belgische Unie voor de Overzeese Landen (KBUOL) aan de Ministers-presidenten en enkele federale ministers, betreffende de Lumumba herdenkingen, liet geworden, en de Fractiemedewerker N-VA Gijs Degrande