Filmproject of Ben Affleck over King Leopold II

Hollywood blijft altijd tuk op sensatiefilms die flink wat geld in het laadje kunnen brengen. Zo wil men van die kant nog maar eens proberen munt te slaan uit de misbruiken die aan de Congo-Vrijstaat worden toegeschreven.

Daarom hebben de producers de rechten overgekocht op het boek van journalist Adam Hochschild, “De geest van koning Leopold II en de plundering van Congo”. Hun film wil het verhaal vertellen van drie mannen: een zwarte Amerikaanse missionaris, een Engelse onderzoeksjournalist en een Ierse spion, die de toestand in Congo aangeklaagd hebben.

Het moet natuurlijk geen verwondering wekken dat in het scenario geen rekening is gehouden met de context, noch met de reële omvang van de feiten – toegevoegde fantasie inbegrepen – terwijl de positieve inbreng gerealiseerd door de pioniers en de belangrijke correcties van het beleid die werden doorgevoerd met toepassing van de besluiten van de door koning Leopold II ingestelde onderzoekscommissie, integraal terzijde worden gelaten.

In overeenstemming met de verenigingen aangesloten bij KBAU-URBA, heeft deze laatste ten behoeve van de producers een memorandum opgesteld waarin rechtzettingen worden aangebracht in verband met een aantal thema’s die werden gemanipuleerd, dan wel op niet-wetenschappelijke wijze geëxtrapoleerd of valselijk veralgemeend, zoals bijv. de zaak van de ‘afgesneden handen’. De bedoeling daarvan is uiteraard die producers te motiveren om met deze elementen rekening te houden en een film te realiseren die beantwoordt aan objectieve feiten en aan de context waarin die moeten worden gezien. Zo gezien, zou er geen beletsel zijn om de reële en ontoelaatbare misbruiken aan te klagen waaraan ongecontroleerde ondergeschikten zich hebben bezondigd, die zich, gezien de verwijdering en hun isolement, alles meenden te kunnen permitteren.

Brief van 14/02/2020   aan Ben Affleck