Verwezenlijkingen

De vaardigheid van een dynamisch gemotiveerd team, allen vrijwilligers, geeft de Vereniging de nodige doeltreffendheid:

  1. Als voornaamste bezigheid werd voorrang gegeven aan audiovisuele opnames van getuigenissen van oud-kolonialen, gewestbeheerders engewestbeamten, ambtenaars, kaderpersoneel van de Weermacht, dierenartsen, geneesheren, leraren, agenten uit privé ondernemingen, kolonisten, zonder de missionarissen te vergeten.
    Ook voornaam is het verzamelen van documenten: teksten, films, foto’s geleverd door onze leden, of in verband met de opnames onafhankelijk ervan. Ongeveer 300 opnames werden tot op heden uitgevoerd en het programma wordt bedrijvig voortgezet.
  2. Documentaires over gewestbeheerders, over agronomen en dierenartsen, over het onderwijs en het medisch beleid werden geproduceerd aan de hand van de opnames en getuigenissen, vervolledigd door andere beeldapparatuur.
  3. De documentaire film “ Réalités congolaises “ gemaakt in 1954 door Robert Bodson werd opgeknapt en uitgegeven in 1000 exemplaren. Een nieuw exemplaar is te verkrijgen in vier talen: Frans, Nederlands, Engels en Duits.
  4. Een onderzoeks-cataloog waarin een twintigtal referentiewerken staan over Congo werd uitgegeven en verspreid.

Link naar Voorstelling