MISSA LUBA

Missa Luba maakt gebruik van de versie van teksten uit het Latijn gedurende de gebruikelijke Romeinse rituele mis om die uit te voeren met traditionele Congolese liederen. De “Kyrie” en de “Credo” werden ontworpen op basis van de structuur van de kasalas die nog gezongen worden te Ngandajika (Oost-Kasaï); de “Sanctus” werd afgeleid uit een Kiluba “afscheid-zang” ( Wikipedia ).

Uitgevoerd door “Les Troubadours du Roi Baudouin”

Gebruik de pijltjes op/laag om de klank hoger of lager te brengen

KIRYE

CREDO

SANCTUS