Lidmaatschap

Lidgeld

Elk lid van onderhavige vereniging wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de “ Journées de Mémoires du Congo “, elke tweede dinsdag van de maand, in Tervuren en ontvangt dan ook een exemplaar van het driemaandelijks tijdschrift van MdC.

. Toetredende leden: 25€ ( België )
. Steunende leden     : 50€
. Ereleden                      : 100€

Bankrekening MdC : BE95 3101 7735 2058

Abonnement

Prijstabel voor een jaarlijks abonnement:

. Voor België     : 25€
. Voor Europa   : 50€
. Rest van de wereld : Ons raadplegen

De bijdrage geeft recht op het driemaandelijks tijdschrift “Mémoires du Congo”.