Doelstellingen

De ASBL «  Mémoires du Congo «  werd gesticht op 9 oktober 2002 met de bedoeling mee te helpen aan een objectieve kennis betreffende de Belgische aanwezigheid in Centraal Afrika ( Congo, Ruanda-Urundi ).

Met deze bedoeling spant ze zich voornamelijk in om:

  • alle documenten, getuigenissen, met betrekking tot deze aanwezigheid en onder ander orale opnames over de geschiedenis van de kolonisatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken;
  • een onpartijdige en zuiver wetenschappelijke ontleding van het koloniale tijdperk te promoten;
  • alle documenten met betrekking tot deze periode te publiceren en uit te delen aan belangstellenden;
  • mee te werken aan het bewaren van de Afrikaanse expertise van België.

De Vereniging wenst bij te dragen tot een wetenschappelijke kennis van de Belgische kolonisatie, van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis.

Op termijn zou geknoei met de geschiedenis haar geloofwaardigheid schaden.

Link naar Voorstelling